Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности - ЈНМВ/8-2019 - "Услуге одржавања округлог стола"

04 децембар 2019