XIII заседање ЕАГ

17 децембар 2010

Представници Управе за спречавање прања новца су учествовали у раду XIII редовног заседања Евроазијске групе за борбу против прања новца и финансирања тероризма, које је одржано у Москви у периоду од 13. до 16. децембра 2010. године.

Евроазијска група за борбу против прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: ЕАГ) основана је 6. октобра 2004. године на иницијативу Руске Федерације и првобитно је имала шест држава чланица: Белорусија, Кина, Русија, Казахстан, Киргистан и Таџикистан. Од 2005. године својство пуноправног члана има и Република Узбекистан.

Република Србија од јуна 2010. године има својство посматрача у ЕАГ, што јој омогућава да активно учествује како у раду радних група, тако и раду пленарија.
Поред Републике Србије, својство посматрача имају бројне државе и међународне организације: САД, Француска, Немачка, Италија, Велика Британија, као и ФАТФ, Светска банка, ММФ, ОЕБС, УНОДЦ и многи други.

На XIII заседању ЕАГ-а својство пуноправног члана је добила и Индија, која је на тај начин постала 8. пуноправни члан ЕАГ-а., а извештаје о напретку на плану борбе против прања новца и финансирања тероризма су представиле следеће државе: Руска Федерација, Кина, Узбекистан, Белорусија и Таџикистан.
Говорило се о ризицима за прање новца кроз злоупотребу финансијских институција ван банкарског сектора, као и ризицима за прање новца које носи злоупотреба електронског новца.