XIII zasedanje EAG

17 decembar 2010

Predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca su učestvovali u radu XIII redovnog zasedanja Evroazijske grupe za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koje je održano u Moskvi u periodu od 13. do 16. decembra 2010. godine.

Evroazijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: EAG) osnovana je 6. oktobra 2004. godine na inicijativu Ruske Federacije i prvobitno je imala šest država članica: Belorusija, Kina, Rusija, Kazahstan, Kirgistan i Tadžikistan. Od 2005. godine svojstvo punopravnog člana ima i Republika Uzbekistan.

Republika Srbija od juna 2010. godine ima svojstvo posmatrača u EAG, što joj omogućava da aktivno učestvuje kako u radu radnih grupa, tako i radu plenarija.
Pored Republike Srbije, svojstvo posmatrača imaju brojne države i međunarodne organizacije: SAD, Francuska, Nemačka, Italija, Velika Britanija, kao i FATF, Svetska banka, MMF, OEBS, UNODC i mnogi drugi.

Na XIII zasedanju EAG-a svojstvo punopravnog člana je dobila i Indija, koja je na taj način postala 8. punopravni član EAG-a., a izveštaje o napretku na planu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma su predstavile sledeće države: Ruska Federacija, Kina, Uzbekistan, Belorusija i Tadžikistan.
Govorilo se o rizicima za pranje novca kroz zloupotrebu finansijskih institucija van bankarskog sektora, kao i rizicima za pranje novca koje nosi zloupotreba elektronskog novca.