Усвојене нове листе индикатора за рачуновође и факторинг друштва

01 јул 2022

Директор Управе за спречавање прања новца донео је Директиву број ОН-000282-0001/2022 и ОН-000283-0001/2022 од 30.6.2022. године, којим се усвајају индикатори за предузетнике и правна лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и за факторинг друштва.

У складу са Акционим планом за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма  за период 2022-2024 и закључцима Националне процене ризика, једна од предвиђених активности је и ажурирање листа индикатора надзорних органа, стога је дана 30.6.2022. године Управа за спречавање прања новца усвојила нове листе индикатора за обвезнике Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма којима је надзорни орган.

Овим директивама ревидирани су претходно важећи индикатори и усвојени су нови индикатори.

Листе индикатора примењују се од 15.7.2022. године, те је потребно да их обвезници усвоје како би своје листе индикатора ускладили са индикаторима надзорног органа.