Usvojene nove liste indikatora za računovođe i faktoring društva

01 jul 2022

Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca doneo je Direktivu broj ON-000282-0001/2022 i ON-000283-0001/2022 od 30.6.2022. godine, kojim se usvajaju indikatori za preduzetnike i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i za faktoring društva.

U skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma  za period 2022-2024 i zaključcima Nacionalne procene rizika, jedna od predviđenih aktivnosti je i ažuriranje lista indikatora nadzornih organa, stoga je dana 30.6.2022. godine Uprava za sprečavanje pranja novca usvojila nove liste indikatora za obveznike Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma kojima je nadzorni organ.

Ovim direktivama revidirani su prethodno važeći indikatori i usvojeni su novi indikatori.

Liste indikatora primenjuju se od 15.7.2022. godine, te je potrebno da ih obveznici usvoje kako bi svoje liste indikatora uskladili sa indikatorima nadzornog organa.