Усвојене националне процене ризика

01 октобар 2021

Усвојене националне процене ризика

На седници Владе Републике Србије одржаној 30. септембра 2021. године донет је Закључак о усвајању Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процене ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење.


Процене ризика обухватају период од три године, од 1. 1. 2018. године до 31. 12. 2020. године.

 

Имајући у виду актуелност питања финансирања ширења оружја за масовно уништење и дигиталне имовине, уз ажурирање националних процена ризика од прања новца и финансирања тероризма, сагледани су по први пут ризици којима је изложен систем Републике Србије и у односу на те две области.

 

Национални координатор целокупног процеса израде процена ризика и председник радне групе, именована од стране Владе РС, била је иста особа, као у претходна два циклуса националне процене гђа Јелена Пантелић из Управе за спречавање прања новца.

 

Чланови Радне групе за израду националне процене били су представници Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције, Канцеларије савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Министарства правде, Управе за спречавање прања новца, Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности.

 

Радна група је радила у следећим подгрупама којима су координирали представници институција из система за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма и то:

  1. Претње систему (Миљко Радисављевић, заменик тужиоца, Републичко јавно тужилаштво и Јасмина Милановић Ганић, заменик тужиоца Тужилаштво за организовани криминал);
  2. Рањивост националног система (Маријана Симић Вујашевић, виши саветник Тужилаштво за организовани криминал);
  3. Рањивост финансијског система и процена ризика у сектору дигиталне имовине (Марко Маринковић, директор Центра за посебну контролу – АМЛ, Народна банка Србије и Горан Купрешанин, виши саветник Комисија за хартије од вредности);
  4. Рањивост нефинансијског система (Данијела Танић Зафировић, виши саветник, Управа за спречавање прања новца);
  5. Процена ризика од финансирања тероризма и пролиферације (Владимир Стевановић, виши саветник Тужилаштва за организовани криминал и  Сања Дашић, виши саветник, Канцеларија савета за националну безбедност и заштиту тајних података).

У изради процена ризика коришћена је методологија Светске банке, методологија Савета Европе  и РУСИ Института за одбрамбене и безбедносне студије, као и сопствена методологија заснована на професионалним искуствима у раду на проценама ризика из претходног периода.

У проценама ризика учествовало је више стотина учесника из јавног и приватног сектора што је допринело објективном сагледавању свих присутних ризика.

https://www.srbija.gov.rs/vest/578992/usvojen-zakljucak-o-usvajanju-nacionalne-procene-rizika-od-pranja-novca.php