Usvojene nacionalne procene rizika

01 oktobar 2021

Usvojene nacionalne procene rizika

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 30. septembra 2021. godine donet je Zaključak o usvajanju Nacionalne procene rizika od pranja novca i nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma, Procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine i Procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.


Procene rizika obuhvataju period od tri godine, od 1. 1. 2018. godine do 31. 12. 2020. godine.

 

Imajući u vidu aktuelnost pitanja finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i digitalne imovine, uz ažuriranje nacionalnih procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, sagledani su po prvi put rizici kojima je izložen sistem Republike Srbije i u odnosu na te dve oblasti.

 

Nacionalni koordinator celokupnog procesa izrade procena rizika i predsednik radne grupe, imenovana od strane Vlade RS, bila je ista osoba, kao u prethodna dva ciklusa nacionalne procene gđa Jelena Pantelić iz Uprave za sprečavanje pranja novca.

 

Članovi Radne grupe za izradu nacionalne procene bili su predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativne agencije, Kancelarije saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, Ministarstva pravde, Uprave za sprečavanje pranja novca, Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti.

 

Radna grupa je radila u sledećim podgrupama kojima su koordinirali predstavnici institucija iz sistema za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma i to:

  1. Pretnje sistemu (Miljko Radisavljević, zamenik tužioca, Republičko javno tužilaštvo i Jasmina Milanović Ganić, zamenik tužioca Tužilaštvo za organizovani kriminal);
  2. Ranjivost nacionalnog sistema (Marijana Simić Vujašević, viši savetnik Tužilaštvo za organizovani kriminal);
  3. Ranjivost finansijskog sistema i procena rizika u sektoru digitalne imovine (Marko Marinković, direktor Centra za posebnu kontrolu – AML, Narodna banka Srbije i Goran Kuprešanin, viši savetnik Komisija za hartije od vrednosti);
  4. Ranjivost nefinansijskog sistema (Danijela Tanić Zafirović, viši savetnik, Uprava za sprečavanje pranja novca);
  5. Procena rizika od finansiranja terorizma i proliferacije (Vladimir Stevanović, viši savetnik Tužilaštva za organizovani kriminal i  Sanja Dašić, viši savetnik, Kancelarija saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka).

U izradi procena rizika korišćena je metodologija Svetske banke, metodologija Saveta Evrope  i RUSI Instituta za odbrambene i bezbednosne studije, kao i sopstvena metodologija zasnovana na profesionalnim iskustvima u radu na procenama rizika iz prethodnog perioda.

U procenama rizika učestvovalo je više stotina učesnika iz javnog i privatnog sektora što je doprinelo objektivnom sagledavanju svih prisutnih rizika.

https://www.srbija.gov.rs/vest/578992/usvojen-zakljucak-o-usvajanju-nacionalne-procene-rizika-od-pranja-novca.php