Управа припрема ФОС Узбекистана за пријем у ЕГМОНТ групу

26 новембар 2010

Делегација Управе за спречавање прања новца, са директором Александром Вујичићем на челу, боравила је од 15-19. новембра 2010. године у Ташкенту, Узбекистан, у посети финансијско-обавештајној служби Узбекистана. Посета је организована у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и сарадњу у циљу припреме финансијско-обавештајне службе Узбекистана за чланство у Егмонт групи финансијско-обавештајних служби.

Наиме, Управа за спречавање прања новца је одређена, у оквиру свога учешћа у Егмонт групи и својих активности као посматрача у Евроазијској групи за борбу против прања новца и финансирања тероризма, за спонзора за пријем ове финансијско-обавештајне службе у чланство у Егмонт групи. Другим речима, Управа за спречавање прања новца има изузетно значајну улогу у међународном делокругу свога рада, на тај начин што ће вршити припреме и давати стручне савете другој финансијско-обавештајној служби, како би испунила услове за учешће у међународној размени финансијско-обавештајних података путем Егмонт групе, односно њеног заштићеног вебсајта.
Поверавањем Управи ове улоге, стручњацима Управе, Управи, али и Републици Србији, одато је особито признање за стручност, као и за њихов ангажман и допринос у раду међународних стручних организација које се баве спречавањем прања новца и финансирања тероризма.