Uprava priprema FOS Uzbekistana za prijem u EGMONT grupu

26 novembar 2010

Delegacija Uprave za sprečavanje pranja novca, sa direktorom Aleksandrom Vujičićem na čelu, boravila je od 15-19. novembra 2010. godine u Taškentu, Uzbekistan, u poseti finansijsko-obaveštajnoj službi Uzbekistana. Poseta je organizovana u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju u cilju pripreme finansijsko-obaveštajne službe Uzbekistana za članstvo u Egmont grupi finansijsko-obaveštajnih službi.

Naime, Uprava za sprečavanje pranja novca je određena, u okviru svoga učešća u Egmont grupi i svojih aktivnosti kao posmatrača u Evroazijskoj grupi za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, za sponzora za prijem ove finansijsko-obaveštajne službe u članstvo u Egmont grupi. Drugim rečima, Uprava za sprečavanje pranja novca ima izuzetno značajnu ulogu u međunarodnom delokrugu svoga rada, na taj način što će vršiti pripreme i davati stručne savete drugoj finansijsko-obaveštajnoj službi, kako bi ispunila uslove za učešće u međunarodnoj razmeni finansijsko-obaveštajnih podataka putem Egmont grupe, odnosno njenog zaštićenog vebsajta.
Poveravanjem Upravi ove uloge, stručnjacima Uprave, Upravi, ali i Republici Srbiji, odato je osobito priznanje za stručnost, kao i za njihov angažman i doprinos u radu međunarodnih stručnih organizacija koje se bave sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma.