Типологије прања новца и Модалитети и трендови финансирања тероризма - инфо сесија за представнике државног и приватног сектора 3. април 2024. године

03 април 2024


Дана 3.4.2024. године у организацији Привредне коморе Србије представницима државног и приватног сектора у непосредној инфосесији представљене су Типологије прања новца, као и Модалитети и трендови финансирања тероризма.

Уводну реч на овом скупу држао је Жељко Радовановић, в.д. директора Управе за спречавање прања новца, који је све присутне  упознао са плановима и очекивањима у наредном периоду, и подсетио да је Република Србија  постигла усклађеност својих прописа и праксе са свих 40 препорука ФАТФ-а, што је један од најбољих резултата у свету.

Подвукао је и чињеницу да земље углавном преузимају од међународних компетентних тела типологије, док смо ми успели и овај пут да израдимо своје аутентичне типолологије. У наставку, Типологије прања новца и Модалитети и трендови финансирања тероризма представљени су од стране аутора и чланова Стручног тима за анализу студија случајева и идентификовање типологија и трендова прања новца и финансирања тероризма. 

Овај Стручни тим је формиран од стране председника Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма, који је дана 20. 4. 2022. године донео Решење о формирању Стручног тима. За руководиоца Стручног тима именована је Јелена Пантелић из  Специјалног тужилаштва за организовани криминал, а чланови су представници Јавног тужилаштва Републике Србије, Специјалног тужилаштва за организовани криминал, Управе за спречавање прања новца, Безбедносно информативне агенције, Вишег суда у Београду и  Канцеларије Савета за националну безбедност.

Приликом израде документа, узети су у обзир закључци из свеобухватне националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма, истраге, оптужнице и пресуде, резултати рада надзорних органа по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма, извештаји, разматрања и разумевања приватног сектора и разматрања академске и стручне јавности.

Типологије имају за циљ да олакшају откривање и гоњење кривичног дела прања новца и финансирања тероризма кроз препознавање одређених образаца понашања карактеристичних за извршавање кривичног дела прања новца и финансирања тероризма, омогуће сагледавање образаца понашања кроз приказ комплексних шема и финансијских токова на једноставан начин, као и да помогну учесницима у систему за за спречавање прања новца у спречавању коришћења одређених сектора за полагање, раслојавање и интегрисање прљавог новца.

Имајући у виду да је борба против прања новца и финансирања тероризма континуирани процес, који захтева ефикасно праћење појава у динамичном систему спречавања прања новца и финансирања тероризма, надлежне институције превентивног и репресивног дела система настављају са спровођењем активности из Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма. 

Треба истаћи и да је подршку у реализацији ових публикација пружила Мисија ОЕБС-а у Србији, а Привредна комора Србије је веома успешно организовала данашњи скуп. Катарина Оцокољић, секретар Удружења финансијских институција ПКС изразила је задовољство великим одазивом и истакла да скуп представља још један показатељ у којој мери је користан и ефикасан систем међусобне сарадње и комуникације представника државних органа и обвезника Закона, а који је заједнички успостављен у претходном периоду.