Tipologije pranja novca i Modaliteti i trendovi finansiranja terorizma - info sesija za predstavnike državnog i privatnog sektora 3. april 2024. godine

03 april 2024


Dana 3.4.2024. godine u organizaciji Privredne komore Srbije predstavnicima državnog i privatnog sektora u neposrednoj infosesiji predstavljene su Tipologije pranja novca, kao i Modaliteti i trendovi finansiranja terorizma.

Uvodnu reč na ovom skupu držao je Željko Radovanović, v.d. direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, koji je sve prisutne  upoznao sa planovima i očekivanjima u narednom periodu, i podsetio da je Republika Srbija  postigla usklađenost svojih propisa i prakse sa svih 40 preporuka FATF-a, što je jedan od najboljih rezultata u svetu.

Podvukao je i činjenicu da zemlje uglavnom preuzimaju od međunarodnih kompetentnih tela tipologije, dok smo mi uspeli i ovaj put da izradimo svoje autentične tipolologije. U nastavku, Tipologije pranja novca i Modaliteti i trendovi finansiranja terorizma predstavljeni su od strane autora i članova Stručnog tima za analizu studija slučajeva i identifikovanje tipologija i trendova pranja novca i finansiranja terorizma. 

Ovaj Stručni tim je formiran od strane predsednika Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, koji je dana 20. 4. 2022. godine doneo Rešenje o formiranju Stručnog tima. Za rukovodioca Stručnog tima imenovana je Jelena Pantelić iz  Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, a članovi su predstavnici Javnog tužilaštva Republike Srbije, Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, Uprave za sprečavanje pranja novca, Bezbednosno informativne agencije, Višeg suda u Beogradu i  Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost.

Prilikom izrade dokumenta, uzeti su u obzir zaključci iz sveobuhvatne nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, istrage, optužnice i presude, rezultati rada nadzornih organa po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, izveštaji, razmatranja i razumevanja privatnog sektora i razmatranja akademske i stručne javnosti.

Tipologije imaju za cilj da olakšaju otkrivanje i gonjenje krivičnog dela pranja novca i finansiranja terorizma kroz prepoznavanje određenih obrazaca ponašanja karakterističnih za izvršavanje krivičnog dela pranja novca i finansiranja terorizma, omoguće sagledavanje obrazaca ponašanja kroz prikaz kompleksnih šema i finansijskih tokova na jednostavan način, kao i da pomognu učesnicima u sistemu za za sprečavanje pranja novca u sprečavanju korišćenja određenih sektora za polaganje, raslojavanje i integrisanje prljavog novca.

Imajući u vidu da je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma kontinuirani proces, koji zahteva efikasno praćenje pojava u dinamičnom sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, nadležne institucije preventivnog i represivnog dela sistema nastavljaju sa sprovođenjem aktivnosti iz Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. 

Treba istaći i da je podršku u realizaciji ovih publikacija pružila Misija OEBS-a u Srbiji, a Privredna komora Srbije je veoma uspešno organizovala današnji skup. Katarina Ocokoljić, sekretar Udruženja finansijskih institucija PKS izrazila je zadovoljstvo velikim odazivom i istakla da skup predstavlja još jedan pokazatelj u kojoj meri je koristan i efikasan sistem međusobne saradnje i komunikacije predstavnika državnih organa i obveznika Zakona, a koji je zajednički uspostavljen u prethodnom periodu.