Стручни скуп „Дани рачуновођа“

23 новембар 2023

 

У организацији Удружења за стручне, научне и техничке делатности Привредне коморе Србије и Управе за спречавање прања новца (УСПН) 17. 11. 2023. године, са почетком у 10 часова, у Врњачкој Бањи је одржана обука за пружаоце рачуноводствених услуга.

На скупу је учествовало 250 рачуновођа и компетентни представници државних органа и институција.

Учесници обуке су имали прилику да се упознају са:

-  Практичном применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Смерницама за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма које је донела Управа за спречавање прања новца као надзорни орган

- Практичном применом Препорука за пријаву сумњивих активности

- Практичном применом Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење

- Практичном применом Закона о Централној евиденцији стварних власника и Смерница за утврђивање стварног власника странке и Смерница за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централној евиденцији.

Интерактивном комуникацијом између представника Управе за спречавање прања новца и присутних пружена је могућност рачуновођама да разреше недоумице у примени закона и подзаконских аката.