Stručni skup „Dani računovođa“

23 novembar 2023

 

U organizaciji Udruženja za stručne, naučne i tehničke delatnosti Privredne komore Srbije i Uprave za sprečavanje pranja novca (USPN) 17. 11. 2023. godine, sa početkom u 10 časova, u Vrnjačkoj Banji je održana obuka za pružaoce računovodstvenih usluga.

Na skupu je učestvovalo 250 računovođa i kompetentni predstavnici državnih organa i institucija.

Učesnici obuke su imali priliku da se upoznaju sa:

-  Praktičnom primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Smernicama za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koje je donela Uprava za sprečavanje pranja novca kao nadzorni organ

- Praktičnom primenom Preporuka za prijavu sumnjivih aktivnosti

- Praktičnom primenom Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje

- Praktičnom primenom Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i Smernica za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i Smernica za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji.

Interaktivnom komunikacijom između predstavnika Uprave za sprečavanje pranja novca i prisutnih pružena je mogućnost računovođama da razreše nedoumice u primeni zakona i podzakonskih akata.