Стручни испит за брокере

21 септембар 2011

Обвезник који у оквиру својих послова обавља више делатности за које је предвиђено лиценцирање мора имати овлашћено лице које има лиценце из свих области.

Нпр, ако банка осим банкарских, обавља и брокерско-дилерске послове, овлашћено лице мора имати положен стручни испит и за банкарске и за брокерско-дилерске послове. Ако се ради о једном овлашћеном лицу које  је положило стручни испит за послове овлашћеног лица за банкаре,  то лице ће полагати само посебни део стручног испита. У супротном, ако се ради о различитим овлашћеним лицима, лице које је овлашћено за послове спречавања прања новца када се ради о брокерско-дилерским пословима, полагаће цео стручни испит.

Подсећамо да рок за пријаву истиче 1. октобра 2011. године.