Списак кандидата који су у септембарском испитном року (26.09.2022. године и 29.09.2022. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

30 септембар 2022

Биљана Живадиновић

Елза Вуковић

Драгана Даничић

Давор Велимировић

Тања Ђоковић

Александра Томић

Станислава Цицак

Марија Симић Милосављевић

Ана Маринковић

Игор Урошевић

Бранимир Николић

Јелена Крстовић

Наташа Антељ

Тајана Проданић

Срђан Божовић

Бојана Антић

Саша Цукавац

Младенка Црномарковић

Дејан Даљевић

Владимир Црногорац

Дијана Трајковић

Боривој Глодић

Весна Јовановић Савковић

 

Именованима ће бити издате лиценце за обављање послова овлашћеног лица у року од 30 дана.