Spisak kandidata koji su u septembarskom ispitnom roku (26.09.2022. godine i 29.09.2022. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

30 septembar 2022

Biljana Živadinović

Elza Vuković

Dragana Daničić

Davor Velimirović

Tanja Đoković

Aleksandra Tomić

Stanislava Cicak

Marija Simić Milosavljević

Ana Marinković

Igor Urošević

Branimir Nikolić

Jelena Krstović

Nataša Antelj

Tajana Prodanić

Srđan Božović

Bojana Antić

Saša Cukavac

Mladenka Crnomarković

Dejan Daljević

Vladimir Crnogorac

Dijana Trajković

Borivoj Glodić

Vesna Jovanović Savković

 

Imenovanima će biti izdate licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.