Списак кандидата који су у мартовском испитном року (21.3.2022. године и 24.3.2022. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

25 март 2022

Јелена Лакета

Катарина Гајан

Милена Томић

Тања Бојић

Ана Бањац

Мирослав Радак

Никола Џакула

Марко Рајовић

Предраг Коцић

Ненад Коцић

Наташа Јовановић

Славица Милићевић

Дарко Миок

Ирена Павловић

Ивана Јањин

Тамара Васиљевић

Лука Николић

 


Именованима ће бити издата лиценца за обављање послова овлашћеног лица у року од 30 дана.