Spisak kandidata koji su u martovskom ispitnom roku (21.3.2022. godine i 24.3.2022. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

25 mart 2022

Jelena Laketa

Katarina Gajan

Milena Tomić

Tanja Bojić

Ana Banjac

Miroslav Radak

Nikola DŽakula

Marko Rajović

Predrag Kocić

Nenad Kocić

Nataša Jovanović

Slavica Milićević

Darko Miok

Irena Pavlović

Ivana Janjin

Tamara Vasiljević

Luka Nikolić

 


Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.