Списак кандидата који су у мартовском II испитном року року (22.03.2021. године и 25.03.2021. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

30 март 2021

Списак кандидата који су у мартовском II испитном року року (22.03.2021. године и 25.03.2021. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

Даниела Даниловић
Кристина Живковић
Марија Радуловић
Бојана Вељковић
Зинаида Михаиловић
Милена Зрнић
Александра Ступар
Татијана Остојић
Мирослав Пијевчевић
Милица Мрђанов
Вукашин Живковић
Марија Аврамовић
Кристина Бодрожић
Ксенија Латас Петровић
Marija Chatzimpyros
Мирко Нешковић

 

Именованима ће бити издата лиценца за обављање послова овлашћеног лица у року од 30 дана.