Spisak kandidata koji su u martovskom II ispitnom roku roku (22.03.2021. godine i 25.03.2021. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

30 mart 2021

Spisak kandidata koji su u martovskom II ispitnom roku roku (22.03.2021. godine i 25.03.2021. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

Daniela Danilović
Kristina Živković
Marija Radulović
Bojana Veljković
Zinaida Mihailović
Milena Zrnić
Aleksandra Stupar
Tatijana Ostojić
Miroslav Pijevčević
Milica Mrđanov
Vukašin Živković
Marija Avramović
Kristina Bodrožić
Ksenija Latas Petrović
Marija Chatzimpyros
Mirko Nešković

 

Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.