Списак кандидата који су у мајском испитном року (23.5.2022. године и 25.5.2022. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

27 мај 2022

Небојша Величковић

Павле Колунџија

Мирјана Граовац

Нада Кљакић

Ниланка Бољевић

Мирјана Остојић

Милош Дудуковић

Павле Кутлешић

Дијана Марковић

Снежана Ћирић

Тања Курсар

Славиша Пејић

Јелена Радојичић

Бојана Перковић

Ана Крсмановић

Дарко Сучевић

Никола Милосављевић

Маја Јовановић

Милена Влатковић

Данијела Ковачевић

Вања Ђоковић

Јелена Милић

Игор Максимовић

Тања Радиновић

Љубица Ћосо

Ана Цвијић

Михаило Костов

Валентина Тркуља

Миланка Девић

 

Именованима ће бити издата лиценца за обављање послова овлашћеног лица у року од 30 дана.