Spisak kandidata koji su u majskom ispitnom roku (23.5.2022. godine i 25.5.2022. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

27 Maj 2022

Nebojša Veličković

Pavle Kolundžija

Mirjana Graovac

Nada Kljakić

Nilanka Boljević

Mirjana Ostojić

Miloš Duduković

Pavle Kutlešić

Dijana Marković

Snežana Ćirić

Tanja Kursar

Slaviša Pejić

Jelena Radojičić

Bojana Perković

Ana Krsmanović

Darko Sučević

Nikola Milosavljević

Maja Jovanović

Milena Vlatković

Danijela Kovačević

Vanja Đoković

Jelena Milić

Igor Maksimović

Tanja Radinović

LJubica Ćoso

Ana Cvijić

Mihailo Kostov

Valentina Trkulja

Milanka Dević

 

Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.