Списак кандидата који су у априлском испитном року (18.4.2022. године и 20.4.2022. године) положили стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица

21 април 2022

Ана Кривчевић

Наташа Рацић

Мира Вујовић

Милан Тадић

Лина Мислопољац Дачић

Милош Мирковић

Дуња Митровић

Милош Тишма

Милена Поповић

Мићо Ћаласан

Стефан Димитријевић

Катарина Филиповић

Огњанка Компировић

Милица Баста

Марина Топаловић

Владан Здравковић

Весна Раичковић

Миша Ракић

Немања Чупић

Стефан Перић

Ружица Мутавџић

Милан Фржовић

Александра Костић

Никола Ранковић

Соња Станковић Чакован

Јована Станчић


Именованима ће бити издата лиценца за обављање послова овлашћеног лица у року од 30 дана.