Spisak kandidata koji su u aprilskom ispitnom roku (18.4.2022. godine i 20.4.2022. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

21 april 2022

Ana Krivčević

Nataša Racić

Mira Vujović

Milan Tadić

Lina Mislopoljac Dačić

Miloš Mirković

Dunja Mitrović

Miloš Tišma

Milena Popović

Mićo Ćalasan

Stefan Dimitrijević

Katarina Filipović

Ognjanka Kompirović

Milica Basta

Marina Topalović

Vladan Zdravković

Vesna Raičković

Miša Rakić

Nemanja Čupić

Stefan Perić

Ružica Mutavdžić

Milan Fržović

Aleksandra Kostić

Nikola Ranković

Sonja Stanković Čakovan

Jovana Stančić


Imenovanima će biti izdata licenca za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.