Смештање софтвера Управе на Клауд у Државном дата центру

20 март 2019

Дана 14.3.2019. године извршено је смештање софтвера Управе за спречавање прања новцa на Клауд (Cloud) инфраструктуру у Државном дата центру . Управа је на тај начин постала двадесети корисник овог центра. формираног пре нешто више од годину дана у оквиру Kанцеларије за информационе технологије и електронску управу, који је опремљен у складу са највишим безбедносним и техничким стандардима у циљу централизације ИТ ресурса републичких органа.

Државни дата центар представља централно место у коме се смешта кључна информационо-комуникациона инфраструктура Републике Србије, као и опрема државних органа, који је по техничким и безбедносним стандардима један од најсавременијих у региону.