Smeštanje softvera Uprave na Klaud u Državnom data centru

20 mart 2019

Dana 14.3.2019. godine izvršeno je smeštanje softvera Uprave za sprečavanje pranja novca na Klaud (Cloud) infrastrukturu u Državnom data centru . Uprava je na taj način postala dvadeseti korisnik ovog centra. formiranog pre nešto više od godinu dana u okviru Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koji je opremljen u skladu sa najvišim bezbednosnim i tehničkim standardima u cilju centralizacije IT resursa republičkih organa.

Državni data centar predstavlja centralno mesto u kome se smešta ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura Republike Srbije, kao i oprema državnih organa, koji je po tehničkim i bezbednosnim standardima jedan od najsavremenijih u regionu.