Сарадња надзорних органа и тужилаштва 4.6.2024.

10 јун 2024

 

Дана 4. јуна 2024. године, у организацији Мисије ОЕБС,  одржана је трећа по реду целодневна радионица на тему “Унапређење капацитета надзорних органа у испуњавању обавеза везано за систем спречавања ПН  и ФТ- сарадња надзорних органа и тужилаштва“. Састанку су присуствовали представници надзорних органа који чине превентивни део система спречавања ПН и ФТ, а то су Народна банка Србије, Министарство унутрашње и спољне трговине-Сектор тржишне инспекције, Управа за игре на срећу, Комисија за хартије од вредности, Јавнобележничка комора Србије, Министарство информисања и телекомуникације и Управа за спречавање прања новца, као и представници  Посебних одељења за сузбијање корупције Виших јавних тужилаштва.

У првом делу радионице учешће у разговору су узели представници  Посебних одељења за сузбијање корупције Виших јавних тужилаштва, који су кроз студије случаја изложили проблеме са којима се сусрећу у свом раду, као и области у којима су им представници надзорних органа помагали, као и могућности даљег унапређења сарадње.

У другом делу радионице, представници Управе за спречавање прања новца, Сектора за аналитику, су најпре дали оцену квалитета сумњивих активности из надзора које су надзорни органи доставили Управи. Затим је било речи о иницијативама Управе које су упућене надзорним органима, и на крају се говорило о иницијативама Управе које су упућиване тужилаштвима због сумњи у прање новца, као и повратним информацијама које су добијане везано за исте.

Такође учесници скупа су информисани о добрим примерима сарадње у претходном периоду, који су остварени између појединих надзорних и репресивних органа.

Закључак са ове радионице јесте да треба побољшати канале комуникације, начине на који надзорни органи могу информисати тужилаштва о основима сумње коју су утврдили приликом надзора, као и повратним информацијама тужилаштава ка надзорним органима везано за њихове иницијативе.

Овај вид сарадње треба да има континуитет, јер се као и на претходним радионицама, показао као успешан.