Saradnja nadzornih organa i tužilaštva 4.6.2024.

10 jun 2024

 

Dana 4. juna 2024. godine, u organizaciji Misije OEBS,  održana je treća po redu celodnevna radionica na temu “Unapređenje kapaciteta nadzornih organa u ispunjavanju obaveza vezano za sistem sprečavanja PN  i FT- saradnja nadzornih organa i tužilaštva“. Sastanku su prisustvovali predstavnici nadzornih organa koji čine preventivni deo sistema sprečavanja PN i FT, a to su Narodna banka Srbije, Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine-Sektor tržišne inspekcije, Uprava za igre na sreću, Komisija za hartije od vrednosti, Javnobeležnička komora Srbije, Ministarstvo informisanja i telekomunikacije i Uprava za sprečavanje pranja novca, kao i predstavnici  Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije Viših javnih tužilaštva.

U prvom delu radionice učešće u razgovoru su uzeli predstavnici  Posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije Viših javnih tužilaštva, koji su kroz studije slučaja izložili probleme sa kojima se susreću u svom radu, kao i oblasti u kojima su im predstavnici nadzornih organa pomagali, kao i mogućnosti daljeg unapređenja saradnje.

U drugom delu radionice, predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca, Sektora za analitiku, su najpre dali ocenu kvaliteta sumnjivih aktivnosti iz nadzora koje su nadzorni organi dostavili Upravi. Zatim je bilo reči o inicijativama Uprave koje su upućene nadzornim organima, i na kraju se govorilo o inicijativama Uprave koje su upućivane tužilaštvima zbog sumnji u pranje novca, kao i povratnim informacijama koje su dobijane vezano za iste.

Takođe učesnici skupa su informisani o dobrim primerima saradnje u prethodnom periodu, koji su ostvareni između pojedinih nadzornih i represivnih organa.

Zaključak sa ove radionice jeste da treba poboljšati kanale komunikacije, načine na koji nadzorni organi mogu informisati tužilaštva o osnovima sumnje koju su utvrdili prilikom nadzora, kao i povratnim informacijama tužilaštava ka nadzornim organima vezano za njihove inicijative.

Ovaj vid saradnje treba da ima kontinuitet, jer se kao i na prethodnim radionicama, pokazao kao uspešan.