Сарадња надзорних органа и тужилаштва 17.11.2023

28 новембар 2023

 

Дана 17. новембра 2023. године, у организацији Мисије ОЕБС,  одржана је друга по реду целодневна радионица на тему “Унапређење капацитета надзорних органа у испуњавању обавеза везано за систем спречавања ПН  и ФТ, као и сарадња надзорних органа и тужилаштва“.

У првом делу радионице учешће у разговору су узели представници свих надзорних органа који чине превентивни део система спречавања ПН и ФТ, а то су Народна банка Србије, Министарство унутрашње и спољне трговине-Сектор тржишне инспекције, Управа за игре на срећу, Комисија за хартије од вредности, Јавнобележничка комора Србије, Министарство информисања и телекомуникације и Управа за спречавање прања новца.  Говора је било о степену реализације  активности за спровођење мера из усвојеног Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. Наглашено је и да је неопходно да се реализују све активности из наведеног АП које се односе на 2023. годину.

Надзорни органи су се посебно осврнули на спречавање финансирања тероризма и спречавање  пролиферације, односно на надзор примене Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење. Сагласили су се да непосредни надзор врше у складу са процењеним ризицима, као и  да се непосредан надзор  процењује и спроводи сепаратно  за прање онвц, финансирање тероризма, односно ширење оружја за масовно уништење.

Потом су представници репресивних органа говорили о каналима комуникације, начину на који надзорни органи могу информисати тужилаштва о основима сумње коју су утврдили приликом надзора, као и сарадњи тужилаштава и надзорних органа приликом припреме плана контрола.

Такође учесници скупа су информисани о добрим примерима сарадње у текућој 2023. години који су остварени између појединих надзорних и репресивних органа.

Закључено је да овај вид успешне сарадње треба да има континуитет, јер се показао као делотворан.