Saradnja nadzornih organa i tužilaštva 17.11.2023

28 novembar 2023

 

Dana 17. novembra 2023. godine, u organizaciji Misije OEBS,  održana je druga po redu celodnevna radionica na temu “Unapređenje kapaciteta nadzornih organa u ispunjavanju obaveza vezano za sistem sprečavanja PN  i FT, kao i saradnja nadzornih organa i tužilaštva“.

U prvom delu radionice učešće u razgovoru su uzeli predstavnici svih nadzornih organa koji čine preventivni deo sistema sprečavanja PN i FT, a to su Narodna banka Srbije, Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine-Sektor tržišne inspekcije, Uprava za igre na sreću, Komisija za hartije od vrednosti, Javnobeležnička komora Srbije, Ministarstvo informisanja i telekomunikacije i Uprava za sprečavanje pranja novca.  Govora je bilo o stepenu realizacije  aktivnosti za sprovođenje mera iz usvojenog Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024. Naglašeno je i da je neophodno da se realizuju sve aktivnosti iz navedenog AP koje se odnose na 2023. godinu.

Nadzorni organi su se posebno osvrnuli na sprečavanje finansiranja terorizma i sprečavanje  proliferacije, odnosno na nadzor primene Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Saglasili su se da neposredni nadzor vrše u skladu sa procenjenim rizicima, kao i  da se neposredan nadzor  procenjuje i sprovodi separatno  za pranje onvc, finansiranje terorizma, odnosno širenje oružja za masovno uništenje.

Potom su predstavnici represivnih organa govorili o kanalima komunikacije, načinu na koji nadzorni organi mogu informisati tužilaštva o osnovima sumnje koju su utvrdili prilikom nadzora, kao i saradnji tužilaštava i nadzornih organa prilikom pripreme plana kontrola.

Takođe učesnici skupa su informisani o dobrim primerima saradnje u tekućoj 2023. godini koji su ostvareni između pojedinih nadzornih i represivnih organa.

Zaključeno je da ovaj vid uspešne saradnje treba da ima kontinuitet, jer se pokazao kao delotvoran.