Сарадња надзорних органа и тужилаштва

08 децембар 2022


 

Дана 30. новембра 2022. године, у организацији Мисије ОЕБС,  одржана је целодневна радионица на тему “Унапређење капацитета надзорних органа у испуњавању њихових обавеза везано за систем ПН  и ФТ-сарадња надзорних органа и тужилаштва“.

У првом делу радионице учешће су узели представници свих надзорних органа који чине превентивни део система спречавања ПН и ФТ. Кроз конструктивну дискусију говора је било о степену реализације  активности за спровођење мера из усвојеног Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. Наглашено је да је неопходно да се реализују све активности из наведеног АП које се односе на 2022. годину, договорене су будуће активности. Разматрани су проблеми који се односе на стварно власништво и размењена су искуства из надзора када се ради о примени ЗОСПНФТ.

Такође, надзорни органи су се бавили и утврђеним резултатима свог рада, као и матрицама ризика у надзору. Говора је било и о новинама у надзору које се односи на проширење посредног надзора, као и сепаратни надзор за ПН/ФТ/ФШОМУ.

У другом делу радионице надзорним органима су се придружили и тужиоци који поступају у предметима прања новца. Ово је један у низу састанака са којима се започело 2018. године Разговарало се о сарадњи надзорних органа и тужилаштва и каналима комуникације. Тужиоцима је представљена надлежност свих надзорних органа који врше контролу примене закону у финансијском и нефинансијском сектору. Размењено је искуство у начину достављања података и начина на који могу надзорни органи информисати тужилаштва о основима сумње коју су утврдили приликом надзора, као и сарадњи тужилаштава и надзорних органа приликом припреме плана контрола.

Закључено је да овај вид успешне сарадње потребно наставити и у наредном периоду.