Saradnja nadzornih organa i tužilaštva

08 decembar 2022


 

Dana 30. novembra 2022. godine, u organizaciji Misije OEBS,  održana je celodnevna radionica na temu “Unapređenje kapaciteta nadzornih organa u ispunjavanju njihovih obaveza vezano za sistem PN  i FT-saradnja nadzornih organa i tužilaštva“.

U prvom delu radionice učešće su uzeli predstavnici svih nadzornih organa koji čine preventivni deo sistema sprečavanja PN i FT. Kroz konstruktivnu diskusiju govora je bilo o stepenu realizacije  aktivnosti za sprovođenje mera iz usvojenog Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024. Naglašeno je da je neophodno da se realizuju sve aktivnosti iz navedenog AP koje se odnose na 2022. godinu, dogovorene su buduće aktivnosti. Razmatrani su problemi koji se odnose na stvarno vlasništvo i razmenjena su iskustva iz nadzora kada se radi o primeni ZOSPNFT.

Takođe, nadzorni organi su se bavili i utvrđenim rezultatima svog rada, kao i matricama rizika u nadzoru. Govora je bilo i o novinama u nadzoru koje se odnosi na proširenje posrednog nadzora, kao i separatni nadzor za PN/FT/FŠOMU.

U drugom delu radionice nadzornim organima su se pridružili i tužioci koji postupaju u predmetima pranja novca. Ovo je jedan u nizu sastanaka sa kojima se započelo 2018. godine Razgovaralo se o saradnji nadzornih organa i tužilaštva i kanalima komunikacije. Tužiocima je predstavljena nadležnost svih nadzornih organa koji vrše kontrolu primene zakonu u finansijskom i nefinansijskom sektoru. Razmenjeno je iskustvo u načinu dostavljanja podataka i načina na koji mogu nadzorni organi informisati tužilaštva o osnovima sumnje koju su utvrdili prilikom nadzora, kao i saradnji tužilaštava i nadzornih organa prilikom pripreme plana kontrola.

Zaključeno je da ovaj vid uspešne saradnje potrebno nastaviti i u narednom periodu.