Размена искустaва и знања са обвезницима Закона у циљу бољег препознавања сумњи да се ради о прању новца или финансирању тероризма

28 фебруар 2020

Током новембра и децембра месеца 2019. године, Управа за спречавање прања новца организовала је појединачне састанке са представницима 67 ревизорских кућа. Циљ састанака је унапређење знања и свести обвезника о Типологијама прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији, са акцентом на предикатна кривична дела која су Националном проценом ризика од прања новца означени високим степеном претњи од прања новца. Такође, скренута је пажња на препознавање потенцијалних злоупотреба нефинансијског сектора у сврхе финансирања тероризма. Размењена су искуства које Управа поседује о техникама прања новца и финансирања тероризма и трендовима у тој области, а посебан акценат је стављен на описе случајева из праксе са којима се срела како Управа, тако и други надлежни државни органи, који су део система спречавања прања новца и финансирања тероризма. Управа ће и у наредном периоду наставити овакву праксу у циљу подизања знања и свести обвезника за препознавање и пријаву лица и трансакција за које постоји основи сумње да се ради о прању новца и финансирању тероризма. У најскорије време биће организовани састанци са представницима осигуравајућих друштава, као и осталим обвезницима Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Уочене типологије сумње у прање новца или финансирање тероризма, као и нови трендови и изазови у борби против прања новца и финансирања тероризма биће приказaни у Годишњем извештају о раду Управе за спречавање прања новца за 2019. годину, који ће током марта 2020. године бити јавно доступан на сајту Управе.