Пријава за полагање стручног испита

28 октобар 2011

Стручни испит за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица у банкама ће се одржати 30. новембра 2011. године. Рок за пријаву стручног испита истиче 15. новембра 2011. године.

Кандидати се могу пријавити за полагање стручног испита на следећи начин:

Потребно је попунити образац пријаве за полагање стручног испита, а затим тако попуњен образац послати електронским путем, на мејл адресу: prijava@apml.org.rs, или поштом, на адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, 11000 Београд.

Рок за пријаву истиче 15. новембра 2011. године.

Уз пријаву за полагање стручног испита доставља се и доказ о извршеној уплати трошкова за полагање стручног испита.

Трошкови за полагање стручног испита се уплаћују на рачун број: 840-1562845-88;

Позив на број: 97 05105080401133742321;

Сврха уплате: трошкови за полагање стручног испита;

Прималац: Управа за спречавање прања новца, Београд, Масарикова 2