Препоруке за пријављивање сумњивих активности

18 јануар 2023

 

Председник Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма, министар финансија, дана 29. 3. 2022. године формирао је Стручни тим за доношење односно унапређење постојећих Препорука за обавештавање УСПН о сумњивим активностима. Чланови Стручног тима били су представници Тужилаштва за организовани криминал, Управе за спречавање прања новца, Народне банке Србије, Министарства унутрашње и спољне трговине, Министарства информисања и телекомуникација, Управе за игре на срећу, Комисије за хартије од вредности, Јавнобележничке коморе Србије и Министарство унутрашњих послова. У рад Стручног тима било је укључено и Удружење банака Србије.

Као резултат рада Стручног тима, дана 28. 12. 2022. године донете су ажуриране Препоруке за обавештавање УСПН о сумњивим активностима.

Сврха доношења Препорука јесте да помогне обвезницима у примени мера за сузбијање прања новца и финансирања тероризма, а нарочито за правовремено откривање, спречавање, односно пријављивање сумњивих активности, као и унапређење знања и свести код обвезника о значају благовременог препознавања потенцијално сумњивих клијената и сумњивих активности како би на ефикасан начин могли да предузму потребне мере и радње на спречавању да до извршења сумњивих активности уопште дође, а уколико до тога ипак дође, да о томе у што краћем року обавесте УСПН и доставе све расположиве податке о лицу и активностима.