Preporuke za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti

18 januar 2023

 

Predsednik Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ministar finansija, dana 29. 3. 2022. godine formirao je Stručni tim za donošenje odnosno unapređenje postojećih Preporuka za obaveštavanje USPN o sumnjivim aktivnostima. Članovi Stručnog tima bili su predstavnici Tužilaštva za organizovani kriminal, Uprave za sprečavanje pranja novca, Narodne banke Srbije, Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, Ministarstva informisanja i telekomunikacija, Uprave za igre na sreću, Komisije za hartije od vrednosti, Javnobeležničke komore Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova. U rad Stručnog tima bilo je uključeno i Udruženje banaka Srbije.

Kao rezultat rada Stručnog tima, dana 28. 12. 2022. godine donete su ažurirane Preporuke za obaveštavanje USPN o sumnjivim aktivnostima.

Svrha donošenja Preporuka jeste da pomogne obveznicima u primeni mera za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma, a naročito za pravovremeno otkrivanje, sprečavanje, odnosno prijavljivanje sumnjivih aktivnosti, kao i unapređenje znanja i svesti kod obveznika o značaju blagovremenog prepoznavanja potencijalno sumnjivih klijenata i sumnjivih aktivnosti kako bi na efikasan način mogli da preduzmu potrebne mere i radnje na sprečavanju da do izvršenja sumnjivih aktivnosti uopšte dođe, a ukoliko do toga ipak dođe, da o tome u što kraćem roku obaveste USPN i dostave sve raspoložive podatke o licu i aktivnostima.