Представљање Националне процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма

01 април 2022

Према ФАТФ препорукама, обавеза држава је да редовно процењују ризике од прања новца финансирања тероризма, пролиферације и да исте ризике редовно ажурирају. На седници Владе Републике Србије одржаној 30. септембра 2021. године донет је Закључак о усвајању Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процене ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење.

8.априла 2022.године, са почетком у 10 часова, у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15 одржаће се представљање Националне процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма, у организацији Удружења финансијских институција и Министарства финансија -Управе за спречавање прања новца. У изради процене ризика од прања новца и финасирања тероризма, заједно су учествовали представници јавног и приватног сектора.

Република Србија је ажурирала закључке о присутним ризицима 2021. године, а резултате процене ризика представиће национални координатор процене ризика и координатори за процену претњи и рањивости система.

Молимо вас да до среде, 6.априла, потврдите ваше присуство на мејл адресу finansijske.institucije@pks.rs.