Представљање Националне процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

17 март 2023

 

Носиоци правосудних функција још једном на окупу

Ниш, 14 март 2023.

Представљена Национална процена ризика од прања новца и надзор над Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма

 

Национални координатори процене ризика од прања новца И Управа за спречавање прања новца су, организовали још један у низу округли сто за представнике Основних јавних тужилаштва у Нишу И Пироту, Прекршајног апелационог суда у Нишу, Прекршајних судова у Нишу, Врању И  Пироту, као И Привредног суда у Нишу, како би се на непосредан начин упознали са Националном проценом ризика од  прања новца, али и са надзором над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

 Округли сто је организован 14. марта 2023. године у Нишу, у оквиру Пројекта  „Сузбијање нелегалних токова новца“,  који финансира немачка И норвешка Влада у сарадњи, а пројекат спроводи ГИЗ ГП ИФФ. 

На самом почетку скупа, координатор Миљко Радисављевић (Републичко јавно тужилаштво) је говорио о Споразуму потписаном између Републичког јавног тужилаштва и Управе царина, као и о модалитетима и начинима примене тог споразума.

Једна од замерки Манивал-а (Манивал је комитет Савета Европе који процењује усклађеност држава чланица са свим релевантним међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма) је  да указуују на благу и неуједначену казнену политику у Србији, и овакви скупови управо служе томе да се пракса унапреди и учесници што боље упознају са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма.

У том контексту, главни координатор Јелена Пантелић (Тужилаштво за организовани криминал) представила је учесницима Извештај Комитета Манивал, говорила је о препорукама ФАТФ-а и извештавању Републике Србије, Стручном тиму Координационог тела, а учесницима је представила И главне закључке Националне процену ризика од прања новца и Националне процене ризика од финансирања тероризма,  као И закључке Стручног тима.

Координатор Маријана Симић Вујашевић (Тужилаштво за организовани криминал) учесницима је представила резултате процене рањивости система од прања новца и финансирања тероризма који се односе на анализу привредних преступа и прекршаја, казнену политику, а говора је било И о  регистру стварних власника.

У наставку рада, координатор Данијела Танић Зафировић (Управа за спречавање прања новца) говорила је о примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, ко су све обвезници, која су обавезна интерна акта која израђују обвезници ( улога и значај сваког документа), шта је потребно да обвезник зна и примени из закона. Било је речи И о казненим одредбама, али је представила и податке о непосредном надзору, односно пресуде, ослањајући се на примере из праксе.

Треба истаћи да је веома конструктивна дискусија вођена И о одредбама Закона о девизном пословању И Закона о спречавању прања новца И финансирања тероризма, односно представљен је  Извештај о спроведеној анализи правног оквира којим се регулише пренос физички преносивих средстава плаћања који је настао као резултат рада Стручног тима ради анализе правног оквира којим се регулише пренос физички преносивих средстава плаћања.

Оно што је од изузетног значаја јесте да је одржавање оваквих скупова битно И ради реализације активности из Акционог плана који је саставни део Стратегије за борбу против прања новца И финансирања тероризма за период 2020-2024.

Претходни округли сто је организован 29. новембра 2022. године, а трећи у низу округлих столова на ову тему биће организован 4. априла 2023. године.