Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга, број 1.2.5/2019

27 март 2019

Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији смештаја за службена путовања у земљи и иностранству