Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ 1.1.13/2018

16 новембар 2018

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, број ЈНМВ 1.1.13/2018 - набавка канцеларијског намештаја