Позив за подношење понуда, ЈНМВ/7-2019 - Privileged Remote Access програмски пакет за додељивање, контролу и укидање права и привилегија удаљеног приступа

25 новембар 2019