Пета регионална конференција шефова ФОС

11 новембар 2011


Пета регионална конференција, одржана у Словенији, Оточецу, у периоду од 12. до 14. октобра 2011. године, oкупила je шефове финансијско-обавештајних служби  Словеније, Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске, Албаније и Србије. Делегецију Србије су чинили Александар Вујичић, директор Управе за спречавање прања новца и Милован Миловановић, начелник Одељења за међународну сарадњу, правне и материјално-финансијске послове. 

Искуство је показало да кључ успешне борбе против прања новца и финансирања тероризма, као једног вида „међународног бизниса“  лежи у успешној и континуираној сарадњи и размени информација између финансијско-обавештајних служби, пре свега држава региона.


На петој Регионалној конференцији су усвојени следећи закључци:
Сарадња и размена информација између чланица ове регионалне конференције је на нивоу који је знатно изнад нивоа сарадње и размене информација која се захтева међународни стандардима у оквиру ЕГМОНТ групе. Чланице ове конференције ангажоваће се на ширењу утицаја овог доброг примера регионалне сарадње на друге регионе као и на целу ЕГМОНТ групу.
Изазови на пољу спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма расту, јер се  начини прања новца константно мењају и постају софистициранији, па самим тим расту и напори међународне заједнице да те појаве детектује и открије. Истакнута је важност стратешких анализа у оквиру ФОС,  које ће указати на трендове у прању новца и финансирању тероризма. Државе потписнице споразума су изразиле спремност за размену резултата до којих додју у тим анализама.

У јунуару 2012. године ФОС Србије ће у сарадњи са  Саветом Европе и Светском банком започети националну процену ризика од прања новца и финансирања тероризма. ФОС Србије је вољан да знања и искуства у самом процесу прикупљања података  подели са представницима ФОС држава региона.

 

Запажен је пораст злоупотреба нових средстава плаћања (new payment methods) у сврхе прања новца, па ће се у будућем периоду заједнички радити на едукацији ФОС у овој области.

 
Следећа конференција шефова ФОС региона ће се одржати у Македонији.