ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОБВЕЗНИКЕ, ВАЖНО!

28 јануар 2011

У складу са изменама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, које су ступиле на снагу 11. децембра 2010. године, обвезници, који до сада нису доставили податке о овлашћеном лицу, дужни су да доставе податке о лицу овлашћеном за спречавање прања новца и финансирања тероризма, као и о заменику овлашћеног лица.

Ако обвезник има само једног запосленог, нема обавезу да одреди заменика овлашћеног лица. Обавештење о овлашћеном лицу и заменику овлашћеног лица треба да садржи лично име овлашћеног лица и његовог заменика и називе радних места на којима они раде. Обавештење се доставља Управи за спречавање прања новца на адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, Београд.