OVLAŠĆENO LICE, OBAVEŠTENJE ZA OBVEZNIKE, VAŽNO!

28 januar 2011

U skladu sa izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koje su stupile na snagu 11. decembra 2010. godine, obveznici, koji do sada nisu dostavili podatke o ovlašćenom licu, dužni su da dostave podatke o licu ovlašćenom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i o zameniku ovlašćenog lica.

Ako obveznik ima samo jednog zaposlenog, nema obavezu da odredi zamenika ovlašćenog lica. Obaveštenje o ovlašćenom licu i zameniku ovlašćenog lica treba da sadrži lično ime ovlašćenog lica i njegovog zamenika i nazive radnih mesta na kojima oni rade. Obaveštenje se dostavlja Upravi za sprečavanje pranja novca na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, Beograd.