Одржане две обуке рачуновођа

24 јун 2022

 

У складу са активностима за спровођење мера из усвојеног Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024, у организацији Привредне коморе Србије одржане су две обуке рачуновођа од стране представника Управе за спречавање прања новца, а ради подизања свести о припадности систему за борбу против прања новца и финансирања теоризма код ове групе обвезника.

Дана 20. 6. 2022. године је одржана обука рачуновођа у Нишу, а дана 21. 6. 2022. године је одржана обука рачуновођа у Београду.

 Теме обуке су били „Систем спречавања прања новца и финансирања тероризма“ и  практична примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о Централној евиденцији стварних власника.

У плану је да обуке рачуновођа буду континуирана активност у наредном периоду.