Održane dve obuke računovođa

24 jun 2022

 

U skladu sa aktivnostima za sprovođenje mera iz usvojenog Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024, u organizaciji Privredne komore Srbije održane su dve obuke računovođa od strane predstavnika Uprave za sprečavanje pranja novca, a radi podizanja svesti o pripadnosti sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja teorizma kod ove grupe obveznika.

Dana 20. 6. 2022. godine je održana obuka računovođa u Nišu, a dana 21. 6. 2022. godine je održana obuka računovođa u Beogradu.

 Teme obuke su bili „Sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma“ i  praktična primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje i Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

U planu je da obuke računovođa budu kontinuirana aktivnost u narednom periodu.