Одржана Радионицa – Спречавање прања новца и финансирања тероризма (AML/CFT) за обвезнике и надзорне органе нефинансијског дела система у Републици Србији

05 јун 2023

 

Дана 29. маја 2023. године запослени у Одсеку за надзор су присуствовали Радионици – Спречавање прања новца и финансирања тероризма (AML/CFT) за обвезнике и надзорне органе нефинансијског дела система у Републици Србији, на којој су присутни били обвезници из сектора ревизора и рачуновођа.

Такође, запослени у Одсеку за надзор су дана 1. 6. 2023. године присуствовали Радионици – Спречавање прања новца и финансирања тероризма (AML/CFT) за обвезнике и надзорне органе нефинансијског дела система у Републици Србији – организованој за надзорне органе, на којој је тема била „AML/CFT Risk Based Supervision“.

На истој радионици, у периоду од 29. 5. 2023. до 31. 5. 2023. године, испред Одсека за надзор, инспектор Игор Грбовић је обвезницима из редова ревизора, рачунођа, адвоката, јавних бележника, агената за промет некретнина, приређивача посебних игара на срећу у играчницама и приређивача посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације, одржао предавање на тему „Карактеристике пријаве сумњиве трансакције - Suspicious Transaction Report (STR)“, такође још једном потсећајући обвезнике на документ „Препоруке за пријављивање сумњивих активности“ који је донет 28. 12. 2022. године, и који може бити јако користан алат приликом анализе потенцијалних сумњивих трансакција и активности код клијената.