Обука за интерне ревизоре и обука за рачуновође, јавне бележнике и друштва за осигурање

17 јул 2019

У циљу унапређења знања у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма,  Министарство финансија - Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa и Комора овлашћених ревизора, организовали су обуку интерних ревизора на тему „Улога и значај интерне ревизије у систему спречавања прања новца“.

У склопу ове обуке представљена је примена Закона о спречавању прања новца, Смернице за утврђивање стварног власника и Смернице за његово евидентирање,  примена Закона о ограничавању располагања имовином у цињу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, као и начин функционисања претраживача означених лица. Овом приликом интерним ревизорима је представљена Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма, коју је Влада Републике Србије усвојила 31. маја 2018. године, која представља документ у коме су процењене претње и рањивост од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу.

Такође, у Панчеву је 8.7.2019. године одржана још једна у низу обука на којој су представници Управе говорили на тему донете Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма, примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, пратећих секторских смерница и Закона о ограничавању располагања имовином  у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.

У организацији Регионалне привредне коморе Панчево, присутне рачуновође, јавни бележници, и представници осигуравајућих друштава су имали прилику да у интерактивној комуникацији добију најновије информације које се односе на област спречавања прања новца и финансирања тероризма и пратеће прописе, као и одговоре на сва питања која су упућена представницима Управе.