Обавештење о закљученом уговору за осигурање запослених за 2020. годину, Партија 1

27 јануар 2020