Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку број О/14-2019, ЦЈН/9-2019, Партија 1 - Канцеларијски намештај са испоруком у Београду

15 јул 2019